Política integrada d’RSC

A Aigües Sabadell donem un nou impuls a la nostra política de responsabilitat social, amb l'objectiu d'escoltar i donar resposta a les expectatives dels treballadors, clients, proveïdors i comunitat local, parant especial atenció a les famílies més necessitades.

En aquest sentit, l’any 2014 vam dissenyar un pla integral de Responsabilitat Social Corporativa, amb l'objectiu d'incorporar criteris socials i mediambientals en les decisions de negoci i que ha viscut el seu desplegament durant l’any 2015 i 2016.

La memòria d'RSC d'Aigües Sabadell corresponent a l'any 2015 presenta els principals projectes desenvolupats i estableix els nous reptes de cara al 2016.

Consulta i descarrega aquí la Memòria d'RSC d'Aigües Sabadell 2015: