Aigua potable

L'aigua potable a Sabadell i Bellaterra

Amb una població de 207.649 habitants i una superfície de pràcticament 37 km2, Sabadell és una de les principals ciutats de Catalunya i co-capital del Vallès Occidental. Aigües Sabadell subministra l’aigua procedent del riu Llobregat (a través de la planta potabilitzadora d’Abrera) i del Ter (a través de la portada de Cerdanyola del Vallès) als més de 101.000 clients.

També gestiona el servei d’aigua potable de Bellaterra, Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) que es troba dins del terme municipal de Cerdanyola del Vallès i que compta amb una població de 2.900 persones.
La xarxa d’Aigües Sabadell, que té una longitud d’uns 630 km, es telecontrola de manera centralitzada a la Seu Social de la companyia.

Per fer-ho, Aigües Sabadell ha desenvolupat una solució tecnològica pròpia, el SIGEA: Sistema Intel·ligent de Gestió de l’Aigua, que integra els 4 mòduls principals del servei (sistema d’informació geogràfica, clients, telecontrol i modelització matemàtica) per permetre, tant als operadors com als usuaris, conèixer les condicions i tot tipus d’informació relacionada amb el seu subministrament. La integració d’aquestes aplicacions proporciona informació constant del comportament de la xarxa d’aigua potable de Sabadell i Bellaterra, on la major part del consum correspont a usuaris domèstics, comercials i industrials que necessiten solucions ràpides i eficients davant possibles imprevistos en un servei de primera necessitat.