Aigües Sabadell fa balanç de la seva Carta de Compromís i bones pràctiques

Aigües Sabadell fa balanç de la seva Carta de Compromís i bones pràctiques

Per cada incompliment detectat durant el 2018 la companyia d’aigües aporta voluntàriament 10 euros extra al Fons de Solidaritat

Aigües Sabadell ha fet balanç dels resultats obtinguts durant el 2018 en relació a l’acompliment de les obligacions voluntàries adquirides amb la seva Carta de Compromís i bones pràctiques amb els clients i clientes, que són més exigents que les que estableix la normativa legal vigent. En una reunió amb representants de l’Ajuntament, la Síndica de greuges de Sabadell, el Customer Counsel (Defensor del Client) del Grup CASSA i una selecció de treballadors i treballadores de la companyia d’aigües, s’han repassat les actuacions desenvolupades i s’han aprovat les compensacions econòmiques voluntàries en els casos d’incompliments: un total de 76 casos, 2 més que al 2017.

En quant a la instal·lació de comptadors en un màxim de quatre dies laborals, Aigües Sabadell ha arribat a un 96% d’acompliment durant el 2018 (47 incompliments). Un dels compromisos de la companyia és donar resposta per escrit a totes les reclamacions rebudes en un màxim de 20 dies laborals. Al 2018, en el 99% dels casos ha estat així (només en 4 reclamacions s’ha donat resposta més tard dels 20 dies). En relació a l’execució de noves connexions, el 90% dels pressupostos previs s’han portat a terme en un termini màxim de 10 dies (25 incompliments) i el 100% de les execucions s’han realitzat en 15 dies. Pel que fa a la facturació i la comunicació en cas de consum elevat, no s’ha detectat cap incompliment: s’han rectificat en un màxim de 10 dies laborables totes les errades detectades en la facturació i s’ha avisat en un màxim de 4 dies feiners tots els clients i clientes amb un consum més elevat que l’habitual, per una possible fuita.

Tal com estableix la Carta de Compromís, Aigües Sabadell compensarà voluntàriament amb 10 euros cada incompliment de 2018, una quantitat total que se sumarà al Fons de Solidaritat de la companyia, que garanteix l’accés a l’aigua potable a totes les persones en situació de vulnerabilitat acreditada. Així doncs, els 76 casos d’incompliments de 2018 es traduiran en 760 euros extres per al Fons Social.

Sobre la Carta de Compromís i bones pràctiques d’Aigües Sabadell
Des de l’1 de gener de 2017, Aigües Sabadell compta amb una Carta de Compromís i bones pràctiques, un document que inclou els compromisos voluntaris que adquireix públicament la companyia d’aigües amb la ciutadania i que, a més, descriu compensacions econòmiques en cas d’incompliments. Es tracta d’exigències més estrictes que les que recull la normativa legal vigent. Aquest document és públic i es pot consultar a www.aiguessabadell.cat.

Written by Comunicació Aigües Sabadell

Equip del departament de Comunicació. Direcció de Desenvolupament Sostenible. Website: https://www.aiguessabadell.cat

0 comments

Leave a comment