Aigües Sabadell obté la nova certificació internacional ISO 45001 de seguretat i salut a la feina

Aigües Sabadell obté la nova certificació internacional ISO 45001 de seguretat i salut a la feina

La companyia lidera la implantació de la nova certificació, que substitueix l’antiga OHSAS i que situa Aigües Sabadell com a referent en gestió de la seguretat i salut del seu equip professional

 A banda de l’ISO 45001, recentment Aigües Sabadell ha renovat també les altres quatre certificacions internacionals que completen el seu sistema integrat de gestió

Aigües Sabadell ha estat una de les primeres en l’àmbit estatal que s’ha certificat segons la norma internacional ISO 45001:2018, de seguretat i salut a la feina, un sistema que redueix riscos i garanteix un entorn de treball més segur i amb un equip professional més sa. L’ISO 45001 substitueix l’antiga OHSAS 18001. Així doncs, Aigües Sabadell disposa d’una nova certificació internacional voluntària, que referma la seva visió integral de la seguretat i salut, no només de la seva plantilla sinó també fent-la extensiva a totes les persones que treballen com a proveïdors o subcontractistes de la companyia d’aigües.

Treballem de forma transversal per promoure la seguretat de tots els membres del nostre equip. Les campanyes de conscienciació, com ‘Les regles que salven vides’, les reunions de seguretat, les visites per part de directius i comandaments o el projecte participatiu de ‘Cultura Justa’ són algunes de les nombroses iniciatives que portem a terme en aquest sentit”, ha destacat Joan Cristià, director general d’Aigües Sabadell. De fet, ha Aigües Sabadell ha superat els 2.000 dies consecutius sense patir cap accident laboral amb baixa, “una fita que ha estat possible gràcies al compromís amb la seguretat de tots els treballadors i treballadores i que ens encoratja a seguir treballant en aquesta línia”, destaca Eva de Oleza, responsable de Seguretat i Salut del Grup CASSA.

Però l’acció d’Aigües Sabadell en l’àmbit de la seguretat i salut va més enllà: “Any rere any millorem també les nostres instal·lacions, amb l’objectiu de crear ambients transversals i confortables que potenciïn la creativitat, l’eficiència i la productivitat i que garanteixin el benestar de les persones”, ha afegit Cristià. “Fomentem també la pràctica esportiva i l’alimentació saludable del nostre equip amb diverses iniciatives internes, en el marc del programa d’hàbits saludables d’Aigües Sabadell”, explica Anna Torregrosa, responsable de Qualitat del Grup CASSA.

La seguretat de tots els membres de l’equip és una prioritat per a la companyia. A banda de campanyes de sensibilització i nombroses formacions especialitzades, Aigües Sabadell organitza de manera continuada visites, per part de directius i comandaments, als diferents centres de treball. Aquestes visites, sense previ avís, tenen un triple objectiu: fer extensiva la política de prevenció de riscos laborals a tota l’estructura de la companyia, evidenciar la importància estratègica que la seguretat té per a la Direcció i integrar la cultura de la prevenció a tots els nivells de l’organització. Les ‘Regles que salven vides’ o els tallers de ‘Cultura Justa’ són altres accions de conscienciació que es porten a terme.   

Sistema de gestió integrat format per 5 certificacions internacionals
Aquesta nova certificació s’incorpora al sistema integrat de gestió d’Aigües Sabadell, que aposta per l’excel·lència, la innovació, el diàleg i el desenvolupament d’un negoci sostenible com a valors corporatius de referència i que segueixen les certificacions internacionals ISO 9001:2015, de qualitat; ISO 14001:2015, mediambiental; ISO 50001:2008, d’eficiència energètica; ISO 22000:2005 de seguretat alimentària; i ISO 45001, de seguretat i salut a la feina. Totes les certificacions han estat renovades en les últimes setmanes. En l’actualitat, el sistema integrat de gestió d’Aigües Sabadell està format per 5 certificacions internacionals, un nivell d’excel·lència que situa la companyia en una posició de líder a Catalunya.

En aquest sentit, la política corporativa d’Aigües Sabadell s’organitza en tres eixos bàsics: planeta i gestió de l’aigua, persones i comunitat local. En tots tres eixos apliquen les normes internacionals que té adoptades la companyia d’aigües.

Les normes ISO de gestió estan elaborades per la Federació Mundial d’Organismes Nacionals de Normalització i es componen d’estàndards i guies que permeten establir els criteris de gestió en els diferents àmbits d’una companyia. La importància que ha anat prenent la figura i l’opinió dels consumidors ha propiciat que aquestes normes, malgrat el caràcter voluntari, hagin guanyat un gran reconeixement i acceptació internacional.

Written by Comunicació Aigües Sabadell

Equip del departament de Comunicació. Direcció de Desenvolupament Sostenible. Website: https://www.aiguessabadell.cat

0 comments

Leave a comment