Programa educatiu mediambiental EDUCASSA

L'EDUCASSA és la principal actuació d'RSC que desenvolupa la companyia d'aigües local. Es tracta d'un programa educatiu mediambiental amb 30 anys de vida, que ja és tot un referent en la comunitat educativa de Sabadell. Hi participen anualment la pràctica totalitat dels centres educatius de la ciutat i més de 5.000 nens i nenes d'entre 3 i 14 anys.

En totes les activitats emmarcades a l'EDUCASSA es potencia el contingut interactiu i la participació dels estudiants. Aigües Sabadell, a través de la seva Fundació, ofereix a l'inici de cada curs escolar la realització de l'EDUCASSA, de forma gratuïta, a les escoles de la ciutat. L'EDUCASSA es troba emmarcat en el programa Ciutat i Escola que promou l'Ajuntament de Sabadell.

L'EDUCASSA es dirigeix a 3 segments d'edat, cobrint la totalitat de l'educació bàsica obligatòria:

On és l'aigua? (3-5 anys)

Activitat experimental i lúdica que descobreix als nens i nenes els diferents llocs on podem trobar l'aigua a la natura i la importància que aquesta té per a la vida quotidiana. S'introdueixen les propietats físiques i orgalolèptiques de l'aigua i es fomenten bones pràctiques en relació al consum.

Dins l'aigua (6-9 anys)

Joc de simulació col·lectiu per part dels alumnes sobre l'aigua i la seva gestió municipal, distingint-ne les fases i qualitat i remarcant la importància de la preservació del recurs.

El recorregut de l'aigua: des del lavabo fins al riu (10-14 anys)

Els més grans, d'entre 10 i 14 anys, visiten la depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Sabadell Riu Ripoll. Aquesta activitat pretén fer entendre el procés de la depuració de l'aigua. En el marc de la visita a la planta, es porta a terme una activitat experimental que simula el procés de depuració, en l'anomenat 'Laboratori d'EDUCASSA'.

El Concurs de Dibuix CASSA, en el qual poden participar els estudiants assistents a aquesta activitat, posa el punt i final de l'EDUCASSA. L'acte de lliurament de premis d'aquest concurs té lloc anualment, durant els mesos de març i abril.
En aquest reportatge pots conèixer una mica millor l'activitat 'El recorregut de l'aigua, des del lavabo fins al riu':