Protocol anti-assetjament

Aigües Sabadell vol tenir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a tothom. A més, declara que l'assetjament moral, l'assetjament per raó de sexe i l'assetjament sexual, així com qualsevol altra classe d'assetjament o discriminació a la feina, no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància, no seran ignorats i seran sancionats amb contundència.

En aquest sentit, Aigües Sabadell compta amb un protocol intern anti-assetjament, que serveix per prevenir i evitar situacions d'assetjament a l'empresa, a través de la informació, tal com defineix el procediment d'actuació davant una denúncia d'assetjament.

Qui pot realitzar una denúncia d'assetjament? Directament el treballador afectat, a través del seu representant legal o qualsevol persona que sigui testimoni o coneixedora d'una situació d'assetjament que estigui patint una persona treballadora d'Aigües Sabadell.