Código de conduta

Código de conducta

Os nosos valores
 

En Sermubeniel dispoñemos dun Código de conduta que define os valores da nosa organización, constituíndo unha referencia en todas as nosas condutas e accións, tanto individuais como colectivas.

Estes valores éticos foron sempre unha parte central da estratexia e o desenvolvemento de Sermubeniel.

No contexto actual faise máis indispensable que nunca para a empresa actuar con responsabilidade e ética nas súas actividades, de cara a todos os grupos de relación.  Consulta a noso Código de conducta.