L’aigua que es distribueix a Sabadell és segura

L’aigua que es distribueix a Sabadell és segura

En relació amb l’estudi de l’Institut Global de Barcelona (ISGlobal) que s’ha fet públic en les últimes hores i que fa referència a la presència de trihalometans a l’aigua potable que es distribueix a l’Estat, des d’Aigües Sabadell volem manifestar que:

Les aigües de consum subministrades a Sabadell, potabilitzades per l’empresa pública ATL i distribuïdes en baixa per Aigües Sabadell, compleixen en tots els casos amb la normativa legal vigent de la Unió Europea (Directiva 98/83/CE i Directiva (UE) 1787/2915), que fixa els valors màxims admissibles de cadascun dels compostos a controlar a les aigües (valors paramètrics). Aquesta normativa pren com a base les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i, per al cas dels compostos potencialment cancerígens, aplica un factor de seguretat addicional, donant com a resultat valors encara més estrictes.

En el cas concret dels trihalometans, la citada directiva fixa un límit de 100 µg/l. Els valors obtinguts a les analítiques i controls de l’aigua de Sabadell a diferents punts de la xarxa són sempre molt inferiors a aquest valor.

Els valors recollits a la normativa europea són encara més exigents que els valors fixats per l’OMS, que es basen en estudis que contínuament realitza la seva agència IARC (International for Reserch on Cancer), l’organisme científic de referència mundial en l’estudi del càncer. Així doncs, al complir amb les exigències de la normativa europea i nacional, les empreses subministradores d’aigua com Aigües Sabadell estan complint amb uns valors molt més estrictes dels establerts per la pròpia OMS.

La nova Directiva Europea d’Aigües de Consum, que es publicarà aquest 2020, manté el mateix límit per als trihalometans. Aquest valor ha estat reconfirmat en base a recomanacions dels experts de l’OMS que han estat consultats durant aquest procés. Per tant, l’actual límit és considerat plenament vigent per garantir la seguretat sanitària de l’aigua.

Aigües Sabadell compta amb la certificació internacional ISO 22000 
A Aigües Sabadell, a més de complir escrupolosament amb les recomanacions de l’OMS i les exigències de la normativa legal vigent, apliquem millores pràctiques i operatives per garantir, encara més, la qualitat de l’aigua subministrada. En el cas de la nostra ciutat, des de la companyia d’aigües portem a terme més de 6.250 analítiques i controls de l’aigua subministrada. Els resultats de les analítiques completes als diferents districtes de la ciutat es poden consultar de forma transparent a https://www.aiguessabadell.cat/analitiques. En paral·lel, cal destacar que Aigües Sabadell compta amb la certificació internacional ISO 22000, d’innocuïtat alimentària, un sistema basat en els principis de l’anàlisi de riscos i metodologies de la indústria alimentària. D’aquesta manera, Aigües Sabadell és una de les poques companyies d’aigües que disposen d’aquesta certificació voluntària, situant-se com una de les referents de l’Estat en aquest camp que, a grans trets, es tradueix en un canvi de paradigma en el tractament de la gestió de l’aigua, aplicant paràmetres i metodologies de la indústria alimentària, encara més exigents.

Beure aigua de l’aixeta és una pràctica segura, econòmica i sostenible
Des de la companyia d’aigües ens reafirmem en destacar els beneficis de consumir aigua de l’aixeta, tant per a la salut de les persones com per al medi ambient. L’aigua de l’aixeta és segura (es tracta d’un dels productes més controlats del món, tant per les companyies subministradores com per l’administració), és econòmica (l’aigua envasada és 100 vegades més cara) i, sobretot, és sostenible (utilitzant una ampolla de vidre reutilitzable amb aigua de l’aixeta evitem la generació de residus plàstics i minimitzem l’impacte al medi ambient).

Written by Comunicació Aigües Sabadell

Equip del departament de Comunicació. Direcció de Desenvolupament Sostenible. Website: https://www.aiguessabadell.cat

0 comments

Leave a comment