Així som

Amb 70 anys d’experiència en el sector de l’aigua i el medi ambient, Aigües Sabadell gestiona el servei d’aigües de Sabadell i Bellaterra. És una companyia referent en la gestió eficient i sostenible dels recursos i del servei municipal d’aigües. Disposa d’un equip professional expert i multidisciplinar, amb un fort arrelament a la ciutat i compromés amb la qualitat de servei.

Companyia d’Aigües de Sabadell, SA (Aigües Sabadell) és una empresa mixta: el 20,10% del seu accionaritat pertany a l’Ajuntament de Sabadell i, la resta, a accionistes privats. En destaca Agbar, referent internacional en la gestió de serveis del cicle urbà de l’aigua, que participa en un 78,09% de la companyia local.
El compromís amb la qualitat de servei i el medi ambient és una prioritat per a Aigües Sabadell, que conjuga experiència i coneixements i una avançada tecnologia per aportar una visió integral de servei amb les solucions més adients i eficients per a la ciutat de Sabadell. En aquest sentit, Aigües Sabadell disposa d’un sistema integrat de gestió segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 i OHSAS 18001. Sota el compromís de la direcció general, aquest sistema integrat abasta totes les àrees i departaments de l’empresa.
La responsabilitat social és un tret bàsic de la seva cultura empresarial. La creació del Fons de Solidaritat o el programa educatiu EDUCASSA, que desenvolupa des de fa 32 anys i que acosta les escoles al món de l’aigua, en són un exemple.