Carta de compromís i bones pràctiques

El client és al centre de la nostra activitat i la seva satisfacció, la nostra principal prioritat. És per això que Aigües Sabadell compta amb una carta de compromís i bones pràctiques amb els clients, amb informació d'utilitat per a les persones usuàries i la ciutadania en general, sobre els serveis prestats, els compromisos adquirits i els mecanismes de participació i comunicació amb la companyia d'aigües.

Treballem amb responsabilitat, eficiència, rigor i respecte per garantir la plena satisfacció dels nostres clients. Per això adquirim públicament uns compromisos i, si no els complim, ens auto-penalitzem.

La carta constitueix una eina de gestió de la qualitat en què té un valor fonamental el document que explicita els compromisos de servei.