La duresa de l’aigua

Què és la duresa de l'aigua?

Has de programar algun nou electrodomèstic? Potser necessites saber la duresa de l'aigua que arriba a casa teva. Saps què significa?

La duresa de l'aigua és inherent a cada regió, ja que depèn del tipus de roques que hi ha als rius. La duresa es deu al contingut de calci i, en menor mesura, de magnesi. Sol expressar-se com una quantitat equivalent de carbonat calci.

L'aigua dura és aquella que conté un alt contingut de magnesi i calci. Segons els resultats de les últimes analítiques, l'aigua que ens arriba a Sabadell i Bellaterra es classifica entre moderadament dura i dura.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) no proposa cap valor de referència basat en efectes sobre la salut per a la duresa de l'aigua de consum humà.

Classificació duresa de l'aigua

131mg/l de CaCo3 (13º francesos)
165 mg/l de CaCo3 (17º francesos)