La nostra política integrada

La Direcció és conscient del compromís social que representa gestionar recursos naturals i, per això, considera que la participació en aquesta gestió ha de contribuir a la qualitat de vida de les persones i a generar valor per als grups d'interès. Dins d'aquest marc té assumit el compromís de desenvolupar les seves activitats establint com a principis essencials la seguretat i salut de les persones i la protecció del medi ambient.

La visió empresarial i estratègica de Grup CASSA és la de ser considerada com a organització de referència en les àrees d'activitat en què participa, aplicant per això, en el seu mètode d'actuació, l'excel·lència, innovació, diàleg i desenvolupament d'un negoci sostenible, com a valors corporatius de referència.

Per tal d'aconseguir aquests objectius, es desenvolupa un model de gestió únic integrant la gestió de la Qualitat, Medi ambient, Seguretat i salut en el treball, Energètica, Seguretat alimentaria i Continuïtat del Negoci basat en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000 i ISO 22301 respectivament.

Consulta aquí la nostra política integrada de gestió, així com les bones pràctiques i sensibilitzacions sobre el medi ambient i l'energia. Aquestes pràctiques les fomentem, tant internament com externament, ja que els nostres proveïdors també les han de seguir: