La nostra política integrada

A Aigües Sabadell som conscients de la responsabilitat que representa el fet de gestionar recursos naturals i considerem que la gestió d'un servei bàsic com el de l'aigua ha de contribuir a la qualitat de vida de les persones i generar valor per als grups d'interès. En aquest sentit tenim el compromís de desenvolupar les nostres activitats establint com a principis essencials la seguretat i salut de les persones i la protecció del medi ambient.

Apostem per l'excel·lència, la innovació, el diàleg i el desenvolupament d'un negoci sostenible com a valors corporatius de referència.

Per tal d'aconseguir aquests objectius, comptem amb un model de gestió únic, tot integrant la Qualitat, el medi ambient, la seguretat i salut en el treball la gestió energètica i la seguretat alimentària basat en les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000 i OHSAS 18001. Sota el compromís de la Direcció General, aquest sistema integrat abasta totes les àrees i departaments de la nostra empresa.

Consulta aquí la nostra política integrada de gestió, així com les bones pràctiques i sensibilitzacions sobre el medi ambient i l'energia. Aquestes pràctiques les fomentem, tant internament com externament, ja que els nostres proveïdors també les han de seguir: