SINAC

Per tal de proporcionar informació actualitzada de la qualitat de l'aigua, Aigües Sabadell introdueix els resultats analítics al SINAC: Sistema Nacional d'Informació de la Qualitat del consum d'aigua (web elaborada i gestionada pel Ministeri de Salut).