Projecte BIOREFINT

Aigües Sabadell lidera un consorci d'investigació, en col•laboració amb el Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ceràmiques Pierola i Casa Santiveri, que té l’objectiu d’estudiar la viabilitat tècnica i econòmica del cultiu de micro algues en reactors. Amb aquests cultius es vol captar el CO2 de les emissions de combustió i valoritzar les micro algues obtingudes utilitzant-les en diferents camps d’aplicació com la indústria alimentària o cosmètica, o bé per augmentar la producció de biogàs en els processos de digestió anaeròbia de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals.

El projecte es va iniciar l'any 2012 amb assaigs de producció a escala de laboratori i, en fases posteriors, s’aniran construint reactors a major escala fins instal•lar dues plantes pilot de cultiu de micro algues, una a les instal•lacions de Ceràmiques Pierola -per estudiar les possibilitats de valorització del producte obtingut- i l’altra a l’EDAR de Sabadell Riu Sec, per millorar la generació de biogàs que es podrà utilitzar en la producció d’energia elèctrica.

Aquest projecte, designat amb el codi IPT-2012-0249-310000, es pot dur a terme gràcies al finançament del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Finalitza el projecte BIOREFINT

L’any 2015 ha finalitzat el projecte BIOREFINT, aconseguint dur a terme totes les fases d’estudi previstes. Encara que una de les conclusions obtingudes ha estat que en les condicions actuals de preu de l’energia i de les micro algues alimentàries, no es pot assolir un equilibri econòmic suficientment sòlid amb l’explotació dels reactors de cultiu, també ha permès conèixer més profundament els mecanismes de producció d’aquest tipus de cultiu i ha donat lloc a tres articles que han estat publicats en revistes científiques internacionals.