Projecte OPLITE

Aquest projecte, designat amb el codi RTC-2016-5766-2, està finançat pel Ministeri d'Economia Indústria i Competitivitat i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat.

Desenvolupament de sistemes òptics de medició micro i/o nanoestructurats per a la detecció precoç de biofilms a les xarxes de distribució d’aigua

L’OPLITE és un projecte format per un consorci que lidera Aigües Sabadell, en col·laboració amb el Grup de Transductors Químics de l’Institut de Microelectrònica de Barcelona – Centre Nacional de Microelectrònica (IMB-CNM) -organisme integrat al CSIC-, el Grup de Microbiologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA), amb l’objectiu de treballar en el desenvolupament d’un sensor òptic per a la detecció avançada de la formació de biofilms a les xarxes de distribució d’aigua, ja sigui potable, regenerada o destinada a usos no potables.

El projecte s’ha iniciat el 2016 amb l’estudi dels diferents materials possibles per a la fabricació dels components del sistema òptic. S’han realitzat els assaigs de migració de compostos amb la finalitat de garantir que no s’alliberen a l’aigua elements no desitjats. També se seleccionarà quina és la tecnologia òptica més idònia per a obtenir la màxima informació qualitativa i quantitativa dels processos biològics que poden succeir a les xarxes.

Altres fases del projecte consistiran en la validació experimental de la sonda òptica, tant a nivell de laboratori com en xarxes reals, i en la implementació final del sistema de mesura a les explotacions d’aigua potable i regenerada.

Aigües Sabadell té un paper destacat en el projecte pel gran coneixement que pot aportar en la gestió de xarxes d’aigua potable però, també, molt especialment en la gestió de xarxes d’aigua no potable. Aquesta darrera activitat, impulsada conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, ha esdevingut emblemàtica per a la ciutat, en obtenir-se la primera autorització a Catalunya per al subministrament d’aigua no potable per a descàrregues de WC i reg de jardins privats.

Es preveu que el projecte aconsegueixi assolir els seus objectius, fet que pot suposar un salt molt important en el control de l’estat de qualitat de les xarxes de distribució de cara a poder preveure la seva evolució de manera senzilla i viable econòmicament.

Aquest projecte, designat amb el codi RTC-2016-5766-2, es pot dur a terme gràcies al finançament del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.