Projecte REGiREU

Recerca en tecnologies de regeneració d’aigua i gestió del risc per la reutilització (REGiREU)

El projecte Regireu, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016 i  el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, té com a objectiu principal desenvolupar tecnologia innovadora i competitiva a nivell mundial que permeti superar les principals barreres tecnològiques que limiten la implementació de la regeneració d’aigües residuals urbanes i industrials per a la seva posterior reutilització. El projecte REGiREU ha de permetre generar nou coneixement necessari per desenvolupar tecnologia que aporti avantatges competitius respecte la tecnologia actual i posicionar el sector de l’aigua a Catalunya entre els principals proveïdors mundials de tecnologia per a la regeneració d’aigua residual.

El projecte REGiREU, amb codi COMRDI16-1-0062, està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Més informació: