Captació

Publicador de continguts

L'origen de l'aigua potable

 

La captació és el procés d'obtenció de l'aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però de vegades s'utilitza l'aigua de mar prèviament dessalada.

Un cop que l’aigua és captada, la fem arribar a diverses instal·lacions de tractament i posteriorment la distribuïm per la xarxa fins arribar amb la màxima qualitat a les llars dels ciutadans i ciutadanes. Per a la companyia és essencial garantir l’abastament d’aigua potable a llars i empreses, motiu pel qual treballem sempre en la gestió integral dels recursos i en la millora de l’eficiència en la gestió sostenible de l’aigua.

Els recursos hídrics disponibles a Sabadell per l'abastiment d'aigua potable provenen de la compra d'aigua tractada. Posteriorment es realitza un tractament amb hipoclorit per assegurar la qualitat i fer-la apta pel consum.

 Pots consultar l’origen de l’aigua al teu municipi a la pàgina web del SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum).