Captació

Publicador de continguts

L'origen de l'aigua potable

 

La captació és el procés d'obtenció de l'aigua de la font natural. Les més habituals són les aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (riu i llacs, regulats sovint per embassaments i preses), però de vegades s'utilitza l'aigua de mar prèviament dessalada.

En el cas de Sabadell, l'aigua que arriba a les nostres llars procedeix, gairebé en la seva totalitat, dels rius Ter i Llobregat. L'empresa ATL és l'encarregada de subministrar en alta el recurs fins a Sabadell. A la nostra ciutat no tenim prou recursos hídrics propis per abastir la població.

Per a Aigües Sabadell és bàsic garantir l'abastament d'aigua potable a llars i empreses. Les claus per a la correcta administració de l'aigua són la cerca de noves fonts, la gestió integral dels recursos i la millora de l'eficiència en la gestió sostenible de l'aigua

 Pots consultar l’origen de l’aigua al teu municipi a la pàgina web del SINAC (Sistema d’Informació Nacional d’Aigües de Consum).