Avaries en temps real

Avaries en temps real

En aquesta pàgina trobaràs tota la informació sobre les interrupcions en el servei. Podràs verificar les avaries que, en temps real, hi ha a la xarxa d'aigua i l'afectació que tenen (carrers, clients...), així com la previsió de restabliment del servei. També podràs consultar les obres de millora de la xarxa programades en les properes setmanes.

Interrupcions actuals SABADELL

Interrupcions actuals BELLATERRA