Enquestes de satisfacció del client

Enquestes de satisfacció amb els clients

Un dels nostres elements fonamentals és la nostra estratègia de millora contínua en la qualitat del servei prestat. El coneixement, de primera mà, de la valoració del client i del seu grau de satisfacció és informació molt valuosa per poder millorar dia rere dia.

A Aigües Sabadell realitzem mesuraments anuals de la satisfacció dels nostres clients. L'enquesta, que es realitza de manera presencial i telefònica, la porta a terme una empresa externa.

Consulta aquí als resultats de l'última enquesta de satisfacció de client.