Presentació

Presentació Aigües Sabadell

 

Amb 70 anys d'experiència al sector de l'aigua i del medi ambient, Aigües Sabadell gestiona el servei d'aigües de Sabadell i Bellaterra i és la companyia referent en la gestió eficient i sostenible dels recursos i del servei municipal d'aigües. Situada a Sabadell, disposa d'un equip professional expert i multidisciplinar, amb un fort arrelament a la ciutat i compromès amb la qualitat de servei.

Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (Aigües Sabadell) és una empresa mixta: el 20,10% del seu accionariat pertany a l'Ajuntament de Sabadell i, la resta, a accionistes privats. Destaca Agbar, referent internacional en la gestió de serveis del cicle urbà de l'aigua, que participa en un 78,09% de la companyia local.

El 78,09% correspon a Agbar. El 20,10%, a l'Ajuntament de Sabadell. L'1,06% s´´on accions pròpies i el 0,75% correspon a accionistes minoritaris.

El compromís amb la qualitat de servei i el medi ambient és una prioritat per a Aigües Sabadell, que conjuga experiència i coneixements i una avançada tecnologia per aportar una visió integral de servei amb les solucions més adequades i eficients per a la ciutat de Sabadell i l'Entitat Municipal descentralitzada (EMD) de Bellaterra.

En aquest sentit, Aigües Sabadell disposa d'un sistema integral de gestió segons les normes ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000 i ISO 22301. Sota el compromís de la direcció general, aquest sistema integrat abasta totes les àrees i departaments de l'empresa.

La responsabilitat social és un tret bàsic de la seva cultura empresarial. La creació de el fons de solidaritat, els programes de proximitat amb la ciutadania, les iniciatives de rendició de comptes o els programes de divulgació mediambiental, com l'EDUCASSA o el Aigua i Món, són un exemple.

La nostra missió
Oferir i garantir a la societat en general tot tipus de serveis relacionats amb el cicle integral de l'aigua, amb la màxima qualitat i eficiència, i preservant al màxim la seguretat i salut de les persones i de l'entorn mediambiental en què opera; promovent la carrera i desenvolupament professional dels seus col·laboradors i col·laboradores. En definitiva, creant valor per a tots els seus grups de relació.

La nostra visió
Consolidar-se i ser considerada com a organització de referència en les àrees d'activitat en què participa i en matèria de desenvolupament sostenible.

Els nostres valors
EXCEL·LÈNCIA I MILLORA CONTÍNUA
El compromís amb la qualitat i la garantia de subministrament és un dels objectius principals de l'organització. En aquest sentit, Aigües Sabadell pretén oferir als seus clients un servei amb els nivells més alts d'exigència i excel·lència, aplicant i superant processos, programes i sistemes de gestió integrats que garanteixin en tot moment els estàndards de qualitat fixats.

INNOVACIÓ
Al llarg dels 70 anys d'existència, Aigües Sabadell ha dirigit els seus esforços a desenvolupar tecnologia d'última generació i en aplicar-la en els seus processos i serveis.

DIÀLEG
Aigües Sabadell dirigeix ​​els seus esforços per aconseguir la màxima satisfacció dels seus grups de relació. Així, a través d'enquestes, entrevistes, trobades, sessions de treball i altres canals, fomenta l'escolta activa i estudia les seves necessitats per augmentar l'eficiència en les activitats que desenvolupa.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Aigües Sabadell és conscient que qui treballa amb recursos naturals té, més que ningú altre, la responsabilitat de respectar l'entorn en què es produeixen i el repte de fer que al final del cicle tornin a la natura en les millors condicions. Aquest compromís pren forma en la seva estratègia de desenvolupament sostenible que promou la protecció del medi, una societat justa i en igualtat d'oportunitats, i la creació de valor en les comunitats on és present.