Els nostres compromisos en desenvolupament sostenible

Editor de continguts

Compromesos amb els ODS

No és una política de gestos; és la nostra actitud

 

A Aigües Sabadell estem plenament decidits a contribuir en clau local als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i, per això, fa anys que integrem el desenvolupament sostenible en el nostre dia a dia. I ho fem des d’una vessant integral: sostenibilitat mediambiental, social i econòmica.

El diàleg amb els nostres grups de relació és la base de la nostra acció. Any rere any potenciem la conversa i l’escolta activa i, sobretot, l’anàlisi de la materialitat, és a dir, els aspectes que els nostres grups de relació consideren prioritaris. I és aquí on focalitzem els nostres esforços, amb l’objectiu de donar resposta a les inquietuds detectades i millorar la nostra activitat.

La nostra inspiració

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ens inspiren.

El nostre full de ruta

La nostra acció estratègica es basa en 9 copromisos i 3 eixos corporatius.

La nostra acció

L’Organització de Nacions Unides (ONU) va aprovar l’any 2015 l’anomenada Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, que detalla 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a l’any 2030 centrats, a grans trets, en l’eliminació de la pobresa, la lluita contra el canvi climàtic, l’educació, la igualtat entre homes i dones, la protecció del medi ambient i el disseny i millora de les nostres ciutats.

Aigües Sabadell ha integrat el Desenvolupament Sostenible en la seva estratègia i acció diària i s’ha compromès a contribuir al compliment dels ODS. Per fer efectiva la contribució, la companyia d’aigües ha dissenyat un pla estratègic a mig termini, que inclou uns objectius anuals específics.

Per altra banda, Aigües Sabadell orienta la seva activitat en 3 grans eixos: planeta i aigua; persones i comunitat local. D’aquests eixos pengen els 9 compromisos que defineixen la seva política de desenvolupament sostenible.

Els nostres compromisos corporatius són:

Planeta i gestió de l'aigua

1. RESPECTE PEL MEDI AMBIENT

Els aspectes mediambientals tenen, en tot moment, prioritat en la gestió de les activitats del Grup CASSA. Fomentem el respecte per l’aigua i el medi ambient, gestionant els recursos hídrics de forma adequada a la seva demanda i al seu ús.

2. QUALITAT I EXCEL·LÈNCIA

El compromís amb la qualitat, la garantia de subministrament i la gestió eficient és un dels nostres principals objectius. Apostem per una política integrada de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que cerqui la millora contínua.

3. INNOVACIÓ SOSTENIBLE

Treballem per fomentar la innovació i per implantar la darrera tecnologia en les instal·lacions i processos que gestionem, basant-nos en els principis de l’economia circular i la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

Persones

4. DESENVOLUPAMENT EQUIP HUMÀ

La formació, la salut, el creixement, el desenvolupament del talent, la igualtat i la diversitat de l’equip és una prioritat. Afavorim el desenvolupament professional de tots els col·laboradors i totes les col·laboradores i promovem un entorn de treball saludable i segur.

5. ORIENTACIÓ AL CLIENT/A

Dirigim els nostres esforços per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients/es, tot oferint solucions adaptades a les seves necessitats i expectatives. Fomentem la transparència i la proximitat amb els clients/es.

6. DIÀLEG I COMUNICACIÓ

Promovem el diàleg amb tots els nostres grups de relació, fomentant la proximitat i l’intercanvi d’opinions. Incorporem les seves expectatives en la nostra gestió corporativa. Difonem la nostra feina als municipis on som presents.

Comunitat local

7. ÈTICA I TRANSPARÈNCIA

L’aplicació de l’ètica i la transparència en els nostres processos i en la informació és cun dels nostres principis destacats. Creiem en la transparència com a instrument necessari per garantir una gestió ètica. Posem a l’abast del ciutadà totes aquelles informacions que són del seu interès.

8. IMPLICACIÓ SOCIAL

Estem atents a les necessitats socials de la comunitat, adaptant el servei a les noves realitats i apostant per l’educació, el voluntariat i la cultura com a eixos vertebradors de la societat. Garantim l’accés a l’aigua de les persones vulnerables. Treballem per oferir-los bonificacions i implantar mesures socials.

9. ENFORTIM LA CADENA DE PROVEÏDORS

Fem extensius els nostres valors a la nostra cadena de proveïdors, mitjançant la selecció i el diàleg amb els mateixos.