Distribució

Publicador de continguts

L'aigua que bevem a Sabadell

 

Operari d'Aigües Sabadell en l'interior del dipòsit de Can Llong

Amb una població de 211.734 habitants i una superfície de pràcticament 37 km2, Sabadell és una de les principals ciutats de Catalunya i cocapital del Vallès Occidental. Bellaterra, Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) que es troba dins de terme municipal de Cerdanyola de Vallès, compta amb una població de 2.813 persones.

Sabadell i Bellaterra no disposen de recursos hídrics propis suficients, de manera que l'aigua que consumim procedeix dels rius Llobregat (a través de la planta potabilitzadora d'Abrera) i Ter.

L'aigua, ja potabilitzada, arriba a la ciutat a través de la xarxa de distribució en alta de l'empresa pública ATL (Aigües Ter Llobregat).

La xarxa en baixa de Sabadell, que té una longitud d'uns 590 km, es telecontrola de manera centralitzada des de la Seu Social d'Aigües Sabadell. Per això, la companyia ha desenvolupat una solució tecnològica pròpia, el SIGEA: Sistema Intel·ligent de Gestió de l'Aigua, que integra els 4 mòduls principals del servei (sistema d'informació geogràfica, clients, telecontrol i modelització matemàtica) per permetre, tant als operadors com als usuaris, conèixer les condicions i tota mena d'informació relacionada amb el seu subministrament. La integració d'aquestes aplicacions proporciona informació constant del comportament de la xarxa d'aigua potable de Sabadell i Barcelona, ​​on la major part del consum correspon a usuaris domèstics, comercials i industrials que necessiten solucions ràpides i eficients davant de possibles imprevistos en un servei de primera necessitat.

Aigües Sabadell controla de forma permanent la qualitat de l'aigua servida. La companyia realitza més de 5.800 analítiques i controls de l'aigua cada any.

Un centenar de clients industrials disposen ja de telelectura. A nivell domèstic, s'està treballant en una prova pilot en un sector de la xarxa d'abastament per poder analitzar la seva eficàcia i funcionament.

A continuació et mostrem la capacitat d'emmagatzematge d'aigua de la ciutat de Sabadell:

Dipòsit de Censos 1 dipòsit 200 m3
Dipòsits de Ca n'ustrell 3 dipòsits 16.500 m3
Dipòsits de Can Llong 2 dipòsits 44.000 m3
Dipòsits de Serra Galliners 3 dipòsits 11.000 m3
Dipòsit de Serra Camaró 1 dipòsit 7.000 m3
TOTAL   78.700 m3

Aquest és el mapa general amb les principals aportacions d'aigua de Sabadell i el seu sistema de dipòsits: