Normativa del servei

Editor de continguts

Normatives del servei d'aigües

El servei d'aigua potable que gestiona Aigües Sabadell es regeix per normatives que aglutinen les condicions generals de prestació del servei

Editor de continguts

Aixeta

Reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable

El reglament regulador del servei d'abastament d'aigua potable regula la prestació del servei públic d'abastament d'aigua.

Descarrega el reglament del servei de Sabadell.

Descarrega el reglament del servei de Bellaterra.

Ajuntament de Sabadell

Tarifes del servei d'aigua de Sabadell

El Ple de l'Ajuntament de Sabadell és el responsable d'aprovar les tarifes del servei aplicables al municipi i la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya és l'organisme encarregat d'autoritzar-les.

Consulta les tarifes vigents a Sabadell.

Bellaterra

Tarifes del servei d'aigua de Bellaterra