Consell d'administració

Consell d'Administració

CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
Maig 2023


PRESIDENT
Enric Blasco Gómez

VICEPRESIDENTA PRIMERA
Marta Farrés Falgueras
Alcaldesa de Sabadell

VICEPRESIDENT SEGON
Narciso Berberana Sáenz

SECRETÀRIA
Natalia García Ruiz

CONSELLERS
Josep Oriol Mas Alcazar
Ruth Fontanet Victoria
Jorge Manent Codina
Josep Maria Montserrat Ortego
Maria Rosa Ruiz Dotras
Jordi Prat i Soler

CONSELLERS DE REPRESENTACIÓ MUNICIPAL
Andreu Barea Sabaté
Eloi Ismael Cortés Serra
Adrián Hernández Moyano
Francisco Pérez Morales