Manteniment de fonts

Manteniment de fonts

Aigües Sabadell també és l’encarregada de gestionar el manteniment de les fonts d’aigua de la ciutat de Sabadell, tant les ornamentals com les d’aigua potable. Apliquem sistemes per optimitzar l’aigua, assegurant una òptima qualitat i un consum sostenible.

  • Elaborem plans de manteniment de les fonts, proposant un control de legionel·losi i realitzant analítiques de control de qualitat de l’aigua.
  • Planifiquem accions concretes, tant preventives com correctives, que es porten a terme periòdicament segons les característiques de cada font.
  • Proposem millores de les fonts ornamentals, tant mecàniques com relacionades amb l’aigua i els efectes visuals: brolladors, il·luminació.

Estem fermament compromesos amb la reducció de consums. En aquest sentit, apostem per una il·luminació basada en leds que permet un estalvi energètic.