Sistemes de gestió i certificats

Política de gestión integrada Ejemplo

Treballem per garantir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica

 

A Aigües Sabadell som conscients que la nostra activitat està directament relacionada amb la qualitat de vida de les persones. Per tant, en cadascuna de les nostres decisions intentem aplicar els següents principis: l'excel·lència, el diàleg, el desenvolupament local, la innovació i el desenvolupament sostenible.

Per aconseguir aquest objectiu, Aigües Sabadell disposa d'una Política de Gestió Integrada i també d'una altra de Desenvolupament sostenible.

Comptem amb certificacions alineades amb els nostres esforços per donar un servei de qualitat i proveir d'un ambient de treball òptim i segur per als nostres empleats:

ISO 9001 Qualitat
ISO 14001 Medi Ambient
ISO 45001 Seguretat i Salut Laboral
ISO 50001 Gestió energètica
ISO 22000 Innocuïtat alimentària
ISO 22301 Continuïtat de negoci