Ajuda

Publicador de continguts

 • Es pot beure l’aigua de l’aixeta?

  I tant. L’aigua de l’aixeta és potable, és a dir, aigua que poden ingerir les persones sense risc per a la seva salut.

 • Si de sobte l’aigua de casa meva té una aparença, un gust o una olor desagradables, es pot beure?

  En cas que, de manera puntual, l’aigua de casa teva surti tèrbola, amb un gust o una olor desagradables, et recomanem que et posis en contacte amb el nostre servei d’atenció al client.

 • Cal instal·lar dispositius domèstics, com ara els descalcificadors o filtres d’osmosi inversa, per millorar la qualitat de l’aigua?

  L’aigua de l’aixeta és potable i compleix totes les normatives de qualitat establertes per la legislació. Per això no cal adquirir cap dispositiu addicional per tractar aquesta aigua. Sí que s’ha d’assenyalar que si no es trien adequadament aquests dispositius, no es controlen regularment i no se’n fa el manteniment recomanat, poden aparèixer riscos per a la salut (contaminació per bacteris, desmineralització excessiva de l’aigua, concentracions elevades de sodi, etc.).

 • Què és el clor?

  El clor és el desinfectant d’aigua més utilitzat al món, per la seva efectivitat i fiabilitat per eliminar tota mena de microbis nocius que puguin contenir l’aigua, les canonades de subministrament o els dipòsits d’emmagatzematge. El clor que s’afegeix a l’aigua de consum humà és una dosi mínima de garantia sanitària —marcada per la legislació—, totalment inofensiu per a la salut de les persones.

  Per això l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la protecció de la salut pública.

 • Per què la cloració és la tècnica desinfectant més utilitzada al món per potabilitzar l’aigua?

  Perquè és el mètode que garanteix millor la desinfecció de l’aigua fins que arriba a les aixetes dels consumidors, impedint que proliferin els agents patògens als dipòsits d’emmagatzematge i les canonades de subministrament, i per la seva innocuïtat més que comprovada en les concentracions utilitzades. Per això, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el recomana com el desinfectant més indicat per a l’aigua.

 • Quina quantitat de clor conté l’aigua de l’aixeta?

  Segons la normativa estatal vigent (Reial decret 140/2003), transposició de la Directiva europea 98/83/CE, la concentració de clor a l’aigua per al consum humà no ha de superar 1 mg/l, si bé és un paràmetre indicatiu. Tot i que la legislació estatal no estableix cap valor mínim per al clor lliure, diferents comunitats autònomes l’han fixat a través dels seus plans de vigilància, en la majoria dels casos, en un valor de 0,2 mg/l.

  Tenint en compte que el clor desapareix en funció del temps de residència a l’aigua i de la temperatura, entre altres factors, se’n controla el nivell per tota la xarxa de distribució. D’aquesta manera, si durant el recorregut fins a les llars dels consumidors el nivell d’aquest component baixa del límit indicatiu establert, des de la mateixa xarxa de distribució es dosifiquen petites quantitats de clor (recloracions) per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

 • És perjudicial per a la salut?

  L’OMS assenyala que, en les concentracions establertes per la legislació, el clor és totalment inofensiu per a la salut. Les concentracions màximes d’aquest component a l’aigua de l’aixeta establertes per aquesta organització garanteixen que no comporti cap risc per a la salut.

  De fet, la cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la protecció de la salut pública, ja que, pel seu elevat poder letal contra bacteris i altres microorganismes, ha contribuït a prevenir i erradicar moltes malalties de transmissió hídrica. La presència d’una dosi de clor correcta després del tractament de l’aigua no comporta cap risc per a la salut i dona a l’aigua un efecte de protecció davant de contaminants, a més de ser un indicador de la seva desinfecció correcta. 

 • Per què jo noto un gust que no m’agrada a l’aigua i altres persones no?

  L’aigua conté certes substàncies dissoltes que s’hi han incorporat a la natura i que li donen un sabor característic. És natural. Aquestes substàncies dissoltes depenen principalment, entre altres factors, de l’origen de l’aigua (subterrani, superficial o marí) i de la composició geològica del terreny pel qual corre l’aigua.

  El gust es nota en canviar de tipus d’aigua, ja que passem d’una aigua a la qual estem acostumats a una altra a la qual no ho estem.

 • Què és la duresa de l’aigua?

  L’aigua adquireix el calci i el magnesi, que en determinen la duresa, en entrar en contacte amb els diversos tipus de terrenys pels quals circula el riu o l’aqüífer d’on procedeix. Per tant, el grau de duresa de l’aigua depèn del caràcter geològic del sòl que travessa des del seu origen. Així, un sòl calcari genera continguts més elevats de calç que un sòl granític. 

 • Les aigües dures són bones per a la salut?

  La duresa de l’aigua de l’aixeta no representa cap perill per a la salut humana, sinó tot el contrari: el calci i el magnesi, que caracteritzen la duresa de l’aigua, són essencials per a la salut.

  Una dieta rica en calci és fonamental per a la formació i el manteniment del teixit ossi, el funcionament correcte del sistema cardiovascular i la secreció d’hormones. Amb l’edat, es pot produir una pèrdua de massa òssia i poden aparèixer problemes d’osteoporosi, que es poden pal·liar, en part, amb una ingesta elevada de calci.

  En l’actualitat, l’aigua s’ha convertit en una font significativa d’ingesta de calci, tenint en compte que el consum de lactis ha disminuït. Així, doncs, el consum diari d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta aporta entre un 7% i un 15% de la quantitat diària recomanada d’aquest nutrient. A més, el calci té un paper important des del punt de vista dels requeriments nutricionals diaris dels nens, i s’estima que l’aigua de l’aixeta aporta entre el 15% i el 20% del calci diari necessari en la dieta dels nens i els adolescents.

  El magnesi és indispensable per a nombroses funcions cel·lulars, així com per a la mineralització òssia, la transmissió de l’activitat neuromuscular i del sistema nerviós central, i la funció cardíaca. Una ingesta d’entre 1 i 1,5 litres d’aigua de l’aixeta de la companyia Aigües Sabadell aporta entre un 5% i un 20% de la quantitat diària recomanada de magnesi.

 • Com es mesura la duresa de l’aigua?

  La duresa de l’aigua se sol expressar a través de la concentració de carbonat de calci (CaCO3) a l’aigua.

  Per això, segons el grau de duresa, l’aigua té diferents classificacions. Una de les més utilitzades és l’escala Merck:

  0 – 79 mg CaCO3/l…………………………. Aigua molt tova
   80 – 149 mg CaCO3/l……………………  Aigua tova
  150 – 329 mg CaCO3/l…………………… Aigua semidura
  330 – 549 mg CaCO3/l…………………… Aigua dura
  Més de 550 mg CaCO3/l……………….. Aigua molt dura

  La duresa de l’aigua també es pot expressar en graus francesos (°FH) o en graus alemanys (°DH). L’equivalència entre aquestes unitats i la duresa expressada en mg/l de carbonat càlcic és la següent:

  1 ºFH = 10 mg CaCO3/l
  1 ºDH = 17,8 mg CaCO3/l

 • Necessito saber la duresa de l’aigua per programar el rentavaixella. On la puc consultar?

  Per saber la duresa de l’aigua, accedeix a l’apartat “Qualitat de l’Aigua” del web o sol·licita’ns-la a través de l’apartat Contacte de l’Oficina Virtual.


 • N’hi ha prou amb beure 1,5 litres d’aigua al dia?

  És difícil establir la quantitat exacta d’aigua que una persona ha de beure diàriament, ja que les necessitats solen variar depenent de diversos factors, com ara l’activitat física, el clima, l’edat i el sexe, entre d’altres.

  Es recomana que una persona adulta sana consumeixi 1 ml d’aigua per cada quilocaloria que ingereix al dia, és a dir, entre 2 i 3 litres d’aigua diàriament.

  D’aquesta quantitat, entre un 75% i un 80% s’ha d’obtenir de les begudes (bàsicament, aigua, llet, sucs, infusions, brous, etc.), mentre que el 20% o el 25% restant ha de procedir d’aliments sòlids, com ara la fruita i la verdura.
   

 • Saps com es recomana començar i acabar el dia?

  Quan dormim, perdem aigua. Per això és recomanable beure’s almenys un got abans d’anar a dormir i un altre en llevar-se.

 • Per què és important estar ben hidratats?

  Quan transpirem, el nostre cos perd aigua i sals minerals. El 99% de la nostra suor no és més que aigua, però també conté minerals com ara el sodi, el potassi, el ferro i el magnesi.

  Una bona hidratació permet recuperar els valors d’aigua que necessita l’organisme i evitar certs trastorns, com ara vòmits, mals de cap, cansament, pell seca, etc., símptomes característics de la deshidratació.

 • Saps per què no hem d’esperar a tenir set per beure aigua?

  Hem de compensar com més aviat millor la pèrdua d’aigua que pateix el cos diàriament (més de 2 litres) per evitar que comenci el procés de deshidratació.

  Per això és molt important que no esperem a tenir la sensació de set per beure aigua, ja que aquest símptoma és una característica pròpia de la deshidratació.

 • Hem de beure més aigua quan fem exercici?

  És fonamental beure mig litre d’aigua dues hores abans de fer exercici per tenir una bona hidratació i deixar temps al cos perquè n’elimini l’excedent.

  Durant l’exercici, és recomanable hidratar-se en intervals regulars per reemplaçar tota l’aigua que es perd a través de la suor. Després de fer exercici, és essencial beure aigua per recuperar-se adequadament.

 • L’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit?

  Sí, l’aigua de l’aixeta és bona per a un atleta d’elit i per a qualsevol persona que faci esport.

 • Els nens poden beure aigua de l’aixeta?

  L’aigua de l’aixeta és saludable per a adults i per a nens. És important que els nens facin aturades obligatòries en els entrenaments o jocs per beure la quantitat d’aigua suficient i hidratar-se. 

 • Les persones grans s’han d’hidratar més?

  En el cas de les persones grans, és fonamental controlar-ne el consum d’aigua, ja que amb l’edat es produeixen canvis en la funció renal i una disminució important de la sensació de set.

 • Sabíeu que es recomana beure més aigua si tenim la grip o diarrea?

  El refredat comú, la grip i les diarrees comporten sovint deshidratació, de manera que en aquests estats és necessari beure aigua regularment.


 • Per què és millor dutxar-se que banyar-se?

  És millor dutxar-se perquè cada minut que passem sota la dutxa amb l’aixeta oberta podem gastar fins a uns 10 litres d’aigua. 

 • Quines plantes són les que requereixen un consum d’aigua menor?

  Les plantes que requereixen un consum d’aigua menor són els arbustos, les plantes autòctones i les resistents. Són plantes igualment boniques i consumeixen menys aigua.

 • Quina és la millor hora per regar el jardí?

  A primera hora del matí o al vespre, ja que aprofitem més l’aigua perquè no s’evapora tan ràpidament.

 • Després de cuinar, on llenço l’oli?

  S’aconsella retirar l’oli de la paella amb paper absorbent i tirar-lo a les escombraries, o bé recollir-lo, un cop fred, en un envàs de plàstic hermètic i portar-lo a un punt de recollida perquè pugui ser reciclat. No el llencis a l’aigüera perquè l’oli i l’aigua no es barregen i és molt difícil eliminar-lo a les depuradores.

 • Per què es recomana no llençar pintura a l’aigüera?

  Es recomana no llençar pintura a l’aigüera perquè és un material molt contaminant. Us aconsellem que la deixeu assecar fins que obtingueu una massa sòlida i aleshores la porteu als centres de recollida municipals.

 • I les burilles, les podem llençar al vàter?

  No llenceu les burilles al vàter perquè contenen nicotina i quitrà, substàncies que es dissolen fàcilment a l’aigua i que són contaminants, fins i tot en petites concentracions, i és molt difícil eliminar-les en el procés de depuració. Llenceu les burilles dels cigarrets a les escombraries un cop estiguin ben apagades. 

 • Quins altres materials no convé llençar al vàter?

  Les tovalloletes humides, els medicaments, els bastonets, els plàstics, les gases, les compreses i els preservatius no s’han de llençar al vàter, ja que poden obstruir les canonades i afectar l’entrada de l’aigua residual a les depuradores. Us aconsellem que poseu un petit contenidor al bany per llençar aquests residus sòlids.


 • On puc consultar les tarifes d’aplicació al meu municipi?

  A l’apartat  “Tarifes” pots accedir a la informació específica del teu municipi. Aquí pots consultar les tarifes vigents, així com les possibles bonificacions que hi hagi disponibles.

  Així mateix, al peu de pàgina de les factures periòdiques hi ha la informació sobre la publicació de les tarifes als butlletins oficials de la província, que pots consultar al web oficial.

 • A casa som més de 3 persones, puc obtenir cap bonificació?

  A l’apartat “Bonificacions i fons socials" pots consultar si hi ha bonificacions aplicables en funció del nombre d’usuaris del domicili de subministrament. Així mateix, en cas que hi hagi cap bonificació aplicable, cal que el titular del contracte o una persona autoritzada faci una sol·licitud fefaent i presenti la documentació corresponent, d’acord amb la informació que s’inclou a l’apartat del web indicat anteriorment.

  En cas de dubte, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels  canals d'atenció al client.

 • Estic censat al meu municipi, puc tenir cap bonificació?

  Estar censat al municipi no comporta l’aplicació d’una tarifa bonificada. D’altra banda, pots consultar a l’apartat “Bonificacions i fons social" si hi ha altres bonificacions aplicables. En cas de dubte, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • Quines ajudes o bonificacions puc tenir?

  A l’apartat  “Bonificacions i fons social” pots consultar si hi ha ajuts, tarifes reduïdes o bonificacions aplicables en funció de la situació social del titular del contracte (pensionista, família nombrosa o renda mínima d’inserció) aprovades pel teu ajuntament.

  Si vols rebre més informació o fer cap consulta, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres a través dels canals d'atenció al client.

 • Què he de fer si rebo un avís de tall de subministrament i no puc fer front al deute?

  Posa’t en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

 • Em poden tallar el subministrament per manca de pagament?

  Les gestions d’impagats del servei es porten a terme segons el que estableix la normativa vigent, sigui el reglament, ordenances, etc. Es pot consultar a l’apartat “Normativa del servei”.

  En cas que rebis una notificació d’avís de tall i no puguis fer front a la factura, posa’t en contacte amb nosaltres a través dels nostres canals d’atenció al client i estudiarem el teu cas.

 • En quin termini es restablirà el meu subministrament?

  El servei es restablirà com a màxim el dia hàbil següent després d’haver solucionat les causes que van originar la suspensió. 

 • Per quins altres motius es pot suspendre el meu subministrament?

  L’entitat subministradora pot suspendre el subministrament en els casos següents. A petició teva, per baixa definitiva del subministrament. Pots fer aquesta gestió a través de la nostra àrea de clients trucant al nostre telèfon d’atenció al client. Per baixa d’ofici, a requeriment de la mateixa entitat subministradora, per incompliment d’alguna de les obligacions per part del perceptor del servei. Algunes de les principals causes que poden motivar la suspensió són l’impagament de les factures dins dels terminis establerts per l’entitat subministradora, el frau o la reincidència. Per a més informació, pots consultar l’apartat “Normativa del Servei”


 • Com puc consultar les meves factures?

  Siempre que quieras puedes consultar tus facturas a través de la área de clientes. Recuerda que para poder hacer tus gestiones online debes estar registrado/a. Si todavía no lo estás, puedes darte de alta muy fácilmente (ver cómo me registro en área de clientes).

 • Com puc passar-me a la factura digital?

  Debes estar registrado/a en el Área Privada. Si aún no lo estás, regístrate ahora
  Si ya estás registrado/a en la oficina de tu Área privada, entra con tu usuario y contraseña y accede a la sección activar el servicio de Factura digital. Cada vez que se emita una factura, te llegará un aviso de disponibilidad a través del cual podrás descargarla directamente.

 • No entenc la factura de l’aigua. Què es paga exactament?

  La facturación del agua en Sabadell se lleva a cabo cada 3 meses. Las facturas se realizan aplicando las tarifas del agua vigentes en la ciudad, que son aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento. A grandes rasgos, más del 60% de la factura del agua corresponde a impuestos, tributos y cargos de la administración.

  La factura del agua incluye 3 grandes conceptos: el consumo de agua (el importe correspondiente a tu consumo), la cuota de servicio (que garantiza la disponibilidad inmediata y permanente del recurso) y el canon del agua (el tributo de la Agencia Catalana del Agua - ACA), además del impuesto del IVA.

  Así mismo, en la factura de tu domicilio de suministro se incluye, tanto la información de los distintos conceptos de aplicación en los que podrás identificar la titularidad de los mismos, como la información de las publicaciones en los boletines oficiales de las tarifas que le aplican, para tu consulta en caso que lo estimes necesario.

  Si deseas recibir más información o realizar cualquier consulta, ponte en contacto con nosotros, a través de los canales de Atención al cliente.

 • Qui aprova les tarifes de l’aigua?

  El ayuntamiento es el responsable de aprobar las tarifas del servicio aplicables al municipio y la Comisión de Precios es el organismo encargado de autorizarlas. Una vez aprobadas y autorizadas, las tarifas se publican en el Boletín Oficial correspondiente.   

 • Què és la quota de servei?

  Esta cuota garantiza la disponibilidad inmediata y el acceso permanente al servicio de agua. Es un importe fijo que se calcula según el caudal nominal (es decir, la cantidad estándar de agua que pasa por tu contador). Si deseas más información sobre las tarifas y los diferentes tipos de vivienda, consulta la web de tu entidad suministradora. 

 • Quina és la periodicitat de la factura de l’aigua?

  En Sabadell se factura cada 3 meses, por periodos de suministro vencidos, en cumplimiento del Reglamento del Servicio. El primer período se cuenta desde la fecha de puesta en servicio del suministro.

 • Puc sol·licitar un canvi de periodicitat o freqüència per a la meva factura?

  Existe la posibilidad de una modalidad de pago mensual (12 GOTAS), a través de la cual cada mes se paga una cuota fija y al cabo de 12 meses se regulariza la situación en función de la facturación real. Esta nueva modalidad de pago no supone ningún cambio contractual. El contador se lee y factura con la misma regularidad de siempre.  Puedes revisar las condiciones del Plan y como contratarlo en el apartado correspondiente de la web

 • He rebut la factura de l’aigua i m’han facturat en el tram més alt. Què vol dir?

  La tarifa de agua, incluye una cuota fija de servicio y una cuota variable de consumo, esta segunda, se aplica por tramos de consumo, para incentivar un uso eficiente del agua, premiando los usos más responsables y penalizando el uso excesivo del agua, a través de la asignación de un precio por m3, que se incrementa a medida que se va superando cada tramo.

  Si deseas recibir más información o realizar cualquier consulta, ponte en contacto con nosotros, a través de los canales de Atención al cliente.

 • El meu consum d’aigua és zero i, no obstant això, pago una quota de servei. Per què?

  La tarifa d'aigua, inclou una quota variable de consum i quota fixa de servei, aquesta segona, s'aplica per garantir la disponibilitat immediata i l'accés permanent a el servei de l'aigua, i té un import fix, per cada període de facturació, que es s'aplica segons el tipus d'el diàmetre de comptador. També hi ha un fix en el cànon que es recapta a compte de l'Agència Catalana de l'Aigua (18 m3).

  Si vols rebre més informació o realitzar qualsevol consulta, posa't en contacte amb nosaltres, a través dels canals d'Atenció al client.

 • Necessito un duplicat de la factura del meu subministrament, on puc dirigir-me?

  Puedes hacerlo fácil y rápidamente mediante nuestra área de clientes o también a través de nuestro teléfono de atención al cliente.

 • A qui he de trucar si no tinc cap fuita d’aigua però crec que el meu consum és més elevat del que és habitual?

  Para descartar cualquier tipo de escape, te recomendamos que verifiques toda la instalación interior de tu casa y también la situada en la cámara de contadores de agua de la finca (generalmente, en la entrada del edificio). En este caso, a excepción del equipo de medición instalado, el mantenimiento, conservación y reparación del resto de la instalación en caso de avería o escape corresponde al cliente o a la comunidad de propietarios de la finca. Si tienes cualquier duda sobre la forma de revisar un posible escape en tu instalación interior o de la finca, llámanos a nuestro teléfono de averías (disponible 24h al día, 365 días al año). Asimismo, si has comprobado que no hay ningún escape en la instalación interior o de la finca, pero tu consumo sigue siendo más elevado del habitual, llámanos al teléfono de atención al cliente y haremos todo el posible para ayudarte.


 • Com podria pagar la meva factura de l’aigua?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tinguis la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode utilitzat per la majoria de clients. Només has de facilitar-nos el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 xifres de control i 20 xifres més) i el document SEPA signat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de clients.
  • A l’apartat Pagament de factures del mateix web trobaràs l’opció de pagament en línia amb targeta de crèdit o dèbit. Hauràs de disposar de la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra a la part inferior de la factura al costat del codi de validació bancària del pagament.
  • Telèfon d’atenció al client.
  • Si et desplaces a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren a la part inferior de la factura (Correus o entitats bancàries), podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària presentant el document de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Si et desplaces a les nostres oficines d’atenció al client, només podràs pagar a través de targeta de crèdit o de dèbit o sol·licitar un document de pagament per pagar en efectiu a les nostres entitats col·laboradores.
 • He de ser client de ”la Caixa” per poder pagar les factures a través de ServiCaixa?

  No, no cal que siguis client d’aquesta entitat, ni tampoc que siguis usuari de la Línia Oberta de ”la Caixa”. Recorda que també pots fer el pagament a través de les nostres entitats col·laboradores, mitjançant l’Oficina Virtual o a través de La Caixa - Pagaments Online, amb qualsevol targeta de crèdit (Visa/Mastercard) o de dèbit.

 • La meva targeta bancària ha de ser de ”la Caixa” per poder efectuar pagaments en línia?

  No, no cal que ”la Caixa” sigui l’entitat emissora de la targeta. Només cal que tinguis una targeta de crèdit activa (Visa/Mastercard) o de dèbit.

 • El pagament en línia té cap cost afegit?

  No. Els pagaments efectuats en línia no tenen cap cost addicional.


 • He comprat el meu primer habitatge. He de donar d'alta l'aigua?

  Sí, tienes que darla de alta y puedes realizarlo a través de cualquiera de los canales de contacto que tenemos a tu disposición aportando la siguiente documentación:

  • DNI o CIF o NIE
  • Cédula de habitabilidad o calificación definitiva, que es el documento que acredita que una vivienda cumple las condiciones mínimas de habitabilidad que prevé la normativa vigente. en qué Comunidades Autónomas es imprescindible y en qué casos.
  • Escritura de propiedad, contrato privado de compra o contrato de arrendamiento para acreditar que eres el inquilino o propietario de esa vivienda.
  • Boletín de instalador, sellado por la Consejería de Industria (en viviendas nuevas lo entrega el promotor, junto con la licencia de ocupación). Para vivienda de segunda ocupación no es necesario este documento.
  • Datos de domiciliación bancaria (IBAN) y Mandato SEPA del titular de la cuenta en el caso en que quieras domiciliar el recibo.
  • Teléfono y email de contacto

   

 • Tinc un local o nau industrial. Quina documentació necessito per donar d'alta el subministre?

  Com a norma general necessitaràs la documentació següent:

  • Contracte de lloguer, escriptura de propietat o opció de compra, o certificat de compra o lloguer expedit pel propietari o administrador de l'immoble.
  • Llicència d'activitat o comunicat d'apertura.
  • NIF/NIE del sol·licitant.
  • Epígraf de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE).
  • Dades de domiciliació bancària (IBAN) i SEPA del titular del compte.
  • Telèfon i e-mail de contacte.
 • En què consisteix l'import del subministrament d'aigua?

  El contrato de suministro incluye los derechos de suministro que se abonan una sola vez en la firma del contrato. En el momento de realizar el contrato, se determina el caudal que se debe contratar según las características de la vivienda.

 • Quant de temps trigaré a tenir aigua després de fer l'alta de subministrament?

  Després de fer la contractació, si el teu habitatge o local té la instal·lació d'aigua preparada i només s'ha d'instal·lar el comptador, tindràs aigua en un màxim de 3 dies hàbils.

 • Què he de fer per canviar el titular d'el servei?

  En el caso de que se trate de una vivienda hay que presentar:

  • DNI o CIF o NIE
  • Datos de domiciliación bancaria (IBAN) y Mandato SEPA del titular de la cuenta en el caso en que quieras domiciliar el recibo.
  • Escritura de propiedad, contrato privado de compra o contrato de arrendamiento para acreditar que eres el inquilino o propietario de esa vivienda/local.
  • Lectura del contador

  Si se trata de un local comercial o industria se presentaría además lo siguiente:

  • Licencia de apertura (La presentación de este documento presupone el haber obtenido el requisito previo de declaración o calificación ambiental, art. 10, 11 y 12 ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente de fecha 8 de marzo de 1996 B.O.R.M. 3.495)
  • Último recibo pagado o alta en el IAE
 • He de permetre l'entrada al meu domicili de el personal de l'empresa subministradora?

  Sí. Los solicitantes de un suministro deben permitir a la entidad suministradora la colocación de los elementos necesarios, así como permitir la entrada al personal autorizado y acreditado por la entidad, con el fin de poder realizar todas las comprobaciones relacionadas con el suministro.

 • Qui s'encarrega de la connexió i desconnexió dels comptadors?

  La conexión y desconexión del contador o aparato de medida la lleva a cabo la entidad suministradora, que podrá precintar la instalación y es la única autorizada para desprecintarla.

 • On es col·loca la bateria de comptadors?

  Las baterías de contadores divisionarios se instalan en los locales o armarios destinados exclusivamente a tal efecto. Los armarios deben estar situados en la zona de uso común de la planta baja del inmueble y deben contar con acceso directo desde la entrada. Se instala una válvula de retención en el origen de cada montante y en su punto de conexión con la batería de contadores divisionarios para impedir retornos de agua a la red de distribución.

 • Quins tipus de comptadors o equips de mesurament hi ha?

  Como norma general y para los inmuebles con acceso directo a la calle, el cálculo y control de consumos se efectuará mediante: Batería de contadores: cuando hay más de una vivienda o local, es obligatorio instalar un contador para cada uno, aparte de los necesarios para los servicios comunes. Contador único o general: cuando el inmueble o finca sólo tiene una vivienda o local, en suministros provisionales para obras y en polígonos en proceso de ejecución de obras, mientras no se reciban las redes de distribución interior.

 • He de sol·licitar o notificar a l'entitat subministradora un augment de cabal contractat?

  Sí. Los clientes deben utilizar el agua suministrada en la forma y para el uso contratado. Por lo tanto, tienes que solicitar a la entidad suministradora la autorización pertinente para cualquier modificación de las instalaciones que implique un aumento en los caudales contratados de suministro, o cualquier modificación en el número de receptores.

 • Sóc promotor d'habitatges. Puc sol·licitar una escomesa d'aigua o clavegueram?

  Para solicitar una acometida de agua o alcantarillado, o si lo deseas, un informe previo para la licencia de obras, necesitas presentar la siguiente documentación (Estas solicitudes incluyen también un presupuesto):

  • DNI, CIF O NIF
  • Plano de situación de la finca
  • Planos de instalación de Fontanería y Desagües (para solicitudes de más de una vivienda)
 • Com puc donar de baixa el servei d'aigua?

  Puedes hacerlo a través de nuestros canales de atención presentando la siguiente documentación:

  • DNI o NIF
  • Lectura del Contador
  • Cuando no coincidan peticionario y titular, necesitaremos además copia del DNI o documento acreditativo similar del peticionario y una “declaración de autorización” firmada por el mismo. Puedes realizar una baja mediante solicitud escrita.
 • Què he de fer per comprovar si tinc una fuita o fugida a casa?

  A continuación, te indicamos los pasos que debes seguir: En primer lugar, debes localizar tu contador de agua. Entra en el cuarto de contadores de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. Seguidamente, comprueba que el contador funciona correctamente. Para ello, deja un grifo abierto en tu casa o en tu local. La aguja roja de la esfera grande o la última cifra roja del contador (si es electrónico) debe moverse en sentido ascendente. Manteniendo el grifo abierto, cierra la llave de paso del contador y comprueba que éste no registre ningún movimiento. Para terminar, vuelve a abrir la llave de paso y cierra todos los grifos de casa durante una hora aproximadamente. Observa si el contador ha registrado consumo de agua. Si es así, es muy posible que haya un escape en la instalación, ya que el contador sólo registra consumo si pasa agua por él.

 • A qui he de trucar si tinc una fuita d'aigua?

  Si tienes un escape, debes ponerte en contacto con un fontanero o empresa especializada o bien comprobar si tu seguro de hogar cubre este tipo de reparaciones. Te recordamos que la conservación y la reparación de cualquier avería en las instalaciones interiores es responsabilidad del usuario, como establece el Reglamento del Servicio de Agua.

 • A qui he de trucar si el meu desguàs o el de la comunitat tenen una avaria o obstrucció abans d'arribar a la conducció del clavegueram general del carrer?

  Aigües Sabadell no gestiona el alcantarillado.

 • No tinc aigua a casa. Què faig?

  En primer lugar, averigua si la falta de agua afecta a todos los puntos de agua de tu casa. Si es así, contacta con algún vecino para saber si la incidencia es general. Si los vecinos no están afectados, comprueba que la llave de paso interior de tu casa esté completamente abierta. A continuación, verifica que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda). Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. Si después de haber hecho estas comprobaciones sigues sin agua, llámanos a nuestro teléfono de averías y haremos todo lo posible para ayudarte.

 • Han reparat recentment una avaria d'aigua al carrer i ara no tinc pressió suficient a casa. Què faig?

  En ocasiones, mientras se produce un escape o durante su reparación, es posible que la misma presión del agua pueda arrastrar pequeñas partículas de arena de las tuberías generales y también de las particulares de la finca. Por suerte, no se trata de nada grave. En la mayoría de los casos, transcurridos unos minutos tras la reparación de la avería exterior debería restablecerse la normalidad en el suministro, recuperando la presión habitual. No obstante, si sigues sin la presión habitual, llámanos a nuestro teléfono de averías y haremos todo lo posible para ayudarte.

 • No tinc pressió d'aigua a casa. Què faig?

  Comprueba que la llave de paso interior de tu casa esté completamente abierta. Si tienes instalado algún aparato reductor de presión, comprueba que funcione correctamente. A continuación, verifica que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda). Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. Si después de haber hecho estas comprobaciones sigues sin presión, llámanos a nuestro teléfono de averías y haremos todo lo posible para ayudarte.

 • No tinc pressió en l'aigua calenta de casa meva. Què faig?

  Recuerda que la empresa de agua sólo te suministra agua corriente a través de la red de distribución general. Es decir, se trata de agua fría. Abre cualquier grifo de casa y comprueba que el agua fría tenga la presión habitual. Si no es así, revisa la llave de paso interior, y que el contador o el equipo de medición tenga las dos llaves de paso abiertas (es decir, giradas completamente a la izquierda). Recuerda que para localizar tu contador de agua tienes que entrar con la llave universal en el cuarto de contadores, que generalmente está en el portal o en el vestíbulo de la finca. En la batería de contadores hay un plano donde podrás encontrar la ubicación de tu contador. Si aun así sigues sin tener presión en el agua caliente, contacta con un fontanero o con tu seguro del hogar para que verifiquen la instalación y el circuito del agua caliente.

 • Què necessito per registrar-me a l'àrea de clients?

  Tienes que ser titular de algún contrato de suministro de agua de nuestra compañía e introducir en el formulario los datos personales que se te solicitan y que nos diste como cliente, incluyendo el número de contrato, el DNI o NIE y el importe de la última factura.

  Deberás introducir un nombre de usuario y una contraseña que puedas recordar fácilmente y un mail donde podamos enviarte las comunicaciones.

  A partir de entonces entrarás en la parte privada y podrás realizar las gestiones que necesites con nosotros.

 • Necessito un duplicat de factura del meu subministrament: on puc dirigir-me?

  Pots fer-ho fàcilment i ràpidament mitjançant la nostra  àrea de clients, o també a través del nostre telèfon d’atenció al client. En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.

  • Descarregar les teves factures és molt senzill si t'has donat d'alta en l'Àrea de Clients de la web. Accedeix al teu compte i ves a la secció «Gestions online» del menú principal. Després clica l'opció «Descàrrega massiva de factures». Fes clic en la pestanya «Sol·licitar descàrrega» i omple els camps necessaris. Assigna el nom que vulguis a la descàrrega i indica el període temporal que necessites. També pots triar com vols seleccionar les factures, per document d'identitat o per número de contracte. Tot seguit, marca una a una les factures que vols descarregar i fes clic a «Continuar». Verifica que les factures seleccionades són les que necessites. Pots descarregar-les en un Excel amb el botó “Descarregar llistat”. Per a descarregar-les en PDF, fes clic a ‘Confirmar’ perquè es processi la teva sol·licitud. Rebràs un correu electrònic que t'avisarà que les factures s'han descarregat correctament. Si no veus el correu a la teva safata d'entrada, revisa la carpeta de correu brossa. A partir d'aquest moment ja tindràs les factures a la teva disposició a la pestanya ‘Descàrregues sol·licitades’ i podràs descarregar-les en format PDF. Amb la web, tot són avantatges.
 • Com puc pagar la meva factura?

  Disposem de diversos canals de pagament perquè tinguis la màxima flexibilitat:

  • Domiciliació bancària: canal de pagament més fàcil i còmode, utilitzat per la majoria de clients. Tan sols ens has de facilitar el número de compte bancari en format IBAN (2 lletres, 2 números de control i 20 números més) i el document SEPA firmat. Domicilia ara els teus rebuts còmodament a través de l’Àrea de Clients.
  • Apartat “Pagament de factures” d’esta mateixa pàgina web: pagament en línia mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Et caldrà la informació següent: codi CPR, emissora, referència, identificació i import que es mostra en la part inferior de la factura, al costat del codi de validació del pagament. En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.
  • Pots pagar les teves factures des del web sense d’haver-te registrat a l’Àrea de Clients. És molt senzill, només cal que tinguis a mà la factura que vols pagar i seguir aquests passos: Ves a «El Teu Servei», en el menú principal, i selecciona «Pagament de factures». Accedeix a l’entitat bancària des de la part inferior de la pantalla. No cal ser client de l’entitat per a poder pagar. Selecciona «Pagar ara amb codi CPR i/o emissora» i emplena les dades que se sol·liciten. Les trobaràs en la part inferior de la factura: CPR, emissora, referència, identificació i import. Escriu les dades sol·licitades que trobaràs a la part inferior de la factura. Recorda que cal introduir-les sense guionets i que cal indicar-hi l’import exacte. Un cop hagis emplenat les dades, només faltarà que hi introdueixis la informació de la targeta bancària. Per acabar el procés, fes clic a «Pagar». També pots pagar les factures si t’has registrat a l’Àrea de Clients. Accedeix al teu compte i fes clic a «Les meves factures». Les factures pendents de pagament apareixen a la part inferior. Clica a «Veure factura online» i després en «Accions» i baixa la factura en PDF, ja que la necessitaràs després. Torna a la secció anterior, «Les meves factures». Clica a «Pagament online» i accedeix a l’entitat bancària. Selecciona l’opció «Pagar ara amb número de codi de barres». Per a introduir el codi d’identificació, observa la part inferior de la factura que has baixat. A sota del codi de barres trobaràs el nombre que has de copiar i enganxar al el camp requerit. Escriu la teva adreça electrònica d’usuari i clica a «Iniciar pago». Només falta introduir les dades de la targeta bancària i fer clic en «Pagar» per a finalitzar el procés. Amb el web, tot són avantatges.
  • Telèfon d’atenció al client
  • Desplaçant-te a alguna de les entitats col·laboradores que es mostren en la part inferior de la factura (Correus o entitats bancàries), podràs pagar en metàl·lic o amb targeta bancària, presentant el document amb el codi de validació bancària que t’hem fet arribar.
  • Desplaçant-te a les nostres oficines d’atenció al client, on només podràs pagar amb targeta de crèdit o dèbit, o sol·licitar un document de pagament per a pagar en efectiu en les nostres entitats col·laboradores.
 • Com puc emetre algun document de pagament d’alguna de les meves factures?

  En aquest vídeo tutorial t'expliquem com fer-ho.

  • En primer lloc, per sol·licitar el document de pagament d'una factura pendent, has d'accedir al teu compte a l'àrea de clients i anar a la secció del menú “Gestions online”. Un cop hi hagis accedit, podràs visualitzar les gestions que pots fer, classificades per grups segons la tipologia. Seguidament, selecciona l'opció “Documents de pagament”, que és dins el grup de "Gestions, Factures i pagaments”. A continuació, selecciona el contracte que conté les factures pendents de pagament i fes clic a “continuar”. En el següent pas selecciona les factures de les quals necessites el document i prem el botó “Generar document de pagament”. A continuació, s'obrirà que permet que permet cancel·lar l'operació o confirmar-la fent clic al botó “generar document”. Finalment, fes clic al botó “descarrega document de pagament” per a generar el PDF del document, que es desarà al teu ordinador i estarà disponible per imprimir-lo quan calgui. Amb el web, tot són avantatges!