Educassa

EDUCASSA

Més de 5.500 estudiants de Sabadell (i ja en van 34 anys...!) participen cada curs escolar al programa educatiu EDUCASSA d'Aigües Sabadell!

L'EDUCASSA consta de 3 activitats diferenciades:

 

EDUCASSA activitats 1

'ON ÉS L’AIGUA?' (P3, P4 i P5)

Activitat experimental i lúdica que descobreix als nens i nenes els diferents llocs on podem trobar l’aigua a la natura i la importància que aquesta té per a la vida quotidiana. S’introdueixen les propietats físiques i orgalolèptiques de l’aigua i es fomenten bones pràctiques en relació al consum.

L’activitat es pot realitzar a l’Aula de l’Aigua o bé al centre educatiu.

EDUCASSA activitats 2

'DINS L’AIGUA' (3r i 4t de Primària)

Joc de simulació col·lectiu per part dels alumnes sobre l’aigua i la seva gestió municipal, distingint-ne les fases i qualitat i remarcant la importància de la preservació del recurs.

L’activitat es pot realitzar a l’Aula de l’Aigua o bé al centre educatiu.

EDUCASSA activitats 3

'EL RECORREGUT DE L’AIGUA: DES DEL LAVABO FINS AL RIU' (5è i 6è de Primaria i 1r i 2n d'ESO)

Els estudiants de 5è i 6è de Primària i de 1r i 2n d’ESO poden descobrir com es depuren les aigües residuals de Sabadell en l’activitat El recorregut de l’aigua: des del lavabo fins al riu, que inclou una visita a la depuradora de Can Roqueta, a Sabadell.

L’activitat es realitza a la depuradora de Can Roqueta (Sabadell Riu Ripoll).

Publicador de continguts