Economia Circular

Economia Circular

Avancem cap a un model d'Economia Circular

 

Som conscients que l'economia circular s'ha d'integrar en tots els aspectes de la vida. També en el camp de el cicle de l'aigua. Per això, estem posant en marxa nombroses iniciatives per convertir els residus en recursos, tant en les línies d'aigua com d'energia i residus procedents de les depuradores. El nostre objectiu és reduir, reutilitzar i reciclar els recursos amb què treballem.

Sabadell és una de les ciutats referents en reutilització d'aigua. Encara estem lluny del que ens agradaria, però tenim la tecnologia i el coneixement per seguir avançant en aquesta línia per reduir la pressió sobre els recursos hídrics convencionals.

Algunes de les línies en què estem treballant són:

  • Treballem per convertir les dues depuradores de Sabadell en espais integrals que generin vida: Biòtop.
  • Reutilitzem l'aigua procedent de la depuradora per a usos que no requereixen aigua potable: neteja de carrers o reg de parcs i jardins de la ciutat.
  • Regenerem l'aigua de mina que, tot i no ser aigua potable, és útil per a usos alternatius.
  • Destinem els fangs resultants de l'procés de depuració com a adob per a l'agricultura. Treballem per reduir, encara més, els residus i reutilitzar-los en altres àmbits.
  • Autogenerem energia verda a les dues depuradores de la ciutat. Disposem de plaques solars no només a les dues depuradores, sinó també als dipòsits i instal·lacions que intervenen en el servei d'aigües de la ciutat.
  • El 100% de l'energia que consumim prové únicament de fonts renovables.
  • La nostra Seu Social, el Sallarès Deu, és el primer edifici en ús de l'Estat que es converteixen en un 'ecoedifici', obtenint la certificació 'Verd'.
  • Estem renovant el nostre parc de vehicles, apostant per cotxes i furgonetes híbrides i elèctriques. També hem integrat la bicicleta com a mitjà de transport dels nostres tècnics i operaris en desplaçaments curts a la ciutat.
  • Participem en el projecte comarcal Vallès Circular, per fomentar l'economia circular a Sabadell i entorn.